”Högre förnybartmål minskar EU:s behov av gasimport”

Foto: sxc.hu

Ett EU-mål på 30 procent förnybar energi till 2030 skulle minska importen av fossilgas med 26 procent, medan ett mål på 27 procent bara skulle minska gasimporten med 9 procent jämfört med idag, enligt EU-kommissionens konsekvensanalys. Den europeiska vindkraftsorganisationen EWEA uppmanar nu EU:s utrikesministrar att agera för ett minskat beroende av rysk gas.

– Händelserna i Ukraina tydliggör vikten av att öka Europas energisäkerhet och minska beroendet av import. Sverige bör agera för att öka EU:s ambitioner för förnybar energi vid det pågående toppmötet i Bryssel, säger Annika Helker Lundström, vd på Svensk Vindenergi.

EU-kommissionen har föreslagit att EU ska ha 27 procent förnybar energi till 2030, en nivå som den svenska regeringen ställt sig bakom. Samtidigt visar kommissionens egen analys att ett mål på 30 procent kraftigt skulle minska EU:s beroende av importerad gas.

– Med ett kraftfullt mål för förnybart kan vi säkerställa att en större andel av EU:s energipengar går till att öka vår försörjningstrygghet och samtidigt skapa nya jobb och grön tillväxt i Europa. Den goda utvecklingen för det förnybara gör att vi kan sätta ett mål på 40 procent förnybar energi till 2030 fördelat på de enskilda medlemstaterna, säger Mattias Wondollek analytiker på Svensk Vindenergi.