Vindkraftverk vid Barsebäck

Foto: Wikimedia

Länsstyrelsen har givit grönt ljus till ett mellanlager för radioaktivt avfall från Barsebäcksverket. Dock uttrycker Kävlinge kommun, som vill uppföra bostäder på marken, tveksamhet till att bevilja bygglov för lagret. Nu meddelar Eon att bolaget funderar på att fortsätta producera el i området och kan tänka sig att bygga vindkraftverk vid verket, skriver Skånskan.se.

I länsstyrelsens yttrande står det att är viktigt att byggnaden för interndelslagret uppförs så att demonteringen kan påbörjas. – Det är ett positivt besked eftersom ett mellanlager är avgörande för att vi ska kunna genomföra en säker och effektiv rivning av anläggningen under överskådlig tid, säger Torbjörn Larsson, informationschef för Eon Kärnkraft, till Skånskan.

När marken har åtgärdats har kommunen planer på att bygga 3 000 bostäder på området. Men Eon vill nu att markfrågan hålls öppen då de har planer på att bygga vindkraftverk på platsen eftersom det redan finns infrastruktur, gasturbiner och ett reservkraftverk där.

– Sverige har nyligen delats in i fyra elområden, vilket periodvis innebär högre elpris till sydsvenska elkunder. Vi har i dag inte tillräckligt med elproduktion i södra Sverige som motsvarar behovet, säger Torbjörn Larsson, till Skånskan.

– Området har goda förutsättningar för annan elproduktion, ett är vindkraftverk. Vi utesluter inget än, men vi vill börja i rätt ände. Viktigast är att vi kan få till mellanlagret först. Rivningsprocessen och att återställa marken kommer att ta 15 år säger Torbjörn Larsson.