Bjäre Kraft investerar i två vindkraftverk

Foto: sxc

Bjäre Kraft har tecknat ett avtal med Senvion om att bygga två vindkraftverk i Rågåkra, Höganäs kommun. Affären, som är värd 70 miljoner kronor, är den största i Bjäre Krafts historia.

Anläggningen kommer att projekteras i egen regi. Vindkraftverken kommer att byggas av Senvion. Arbetet med att anlägga nya anslutande vägar och fundament påbörjas nu i vår och utförs av Renew AB. Resande och driftsättning av verken sker under september och oktober.

– Sedan några år tillbaka har vi målsättningen att gå mot att bli koldioxidneutrala och denna investering är en del i detta vårt miljöarbete, berättar Håkan Eriksson, koncernchef Bjäre Kraft.

Maskinerna är av modell Senvion 3,2 megawatt och verkens totalhöjd (inklusive vinge) är 150 meter. Vingdiametern är 114 meter. De två verken beräknas producera 18 miljoner kilowattimmar per år, vilket motsvarar årsförbrukningen av hushållsel för cirka 3 600 villor. Det kommer att bli de största verken i Skåne.

Sedan tidigare är Bjäre Kraft, helt eller delvis, ägare till 11 stycken vindkraftverk runt om i Sverige.