Uppsalahem köper vindkraftverk

Foto: Marcus Samuelsson

Uppsalahem fortsätter sin storsatsning mot att bli Uppsalas grönaste bostadsbolag. Bolagets styrelse har beslutat att köpa ett vindkraftverk, som kommer att säkra 38 procent av elanvändningen för fastighetsdriften.

Genom investering i vindkraft säkras elproduktion med låg miljöpåverkan till ett lågt elpris. Vindkraftverket förväntas producera 6,8 gigawattimmar, vilket motsvarar drygt 38 procent av Uppsalahems elanvändning för fastighetsdriften. Egen förnybar energiproduktion är ett sätt för Uppsalahem att minska känsligheten för variationer i elpriset samtidigt som företaget arbetar vidare med energieffektivisering, ett arbete som sedan 2007 resulterat i en elanvändning som minskat med 17 procent.

 – Efter en mycket noggrann och gedigen utvärderingsprocess har vi kommit fram till att investeringen i vindkraft är både miljö- och företagsekonomiskt riktig. Energimässigt får vi också en trygghet, en säkrad tillgång på el till ett bra pris, säger Peter Nordgren (fp), styrelseordförande Uppsalahem.

Köpet har föregåtts av en upphandling, som vanns av Eolus. Uppsalahems vindkraftverk är en del i en park i Nötåsen, cirka 4,5 mil utanför Sundsvall.  Vindkraftverket är under produktion och starten är beräknad till Q4 2014.

– Vi fortsätter arbetet med att bli Uppsalas grönaste bostadsbolag. Vår satsning på vindkraft kommer att leda till minskade koldioxidutsläpp och därigenom bidrar vi till Uppsala kommuns målsättning om minskade utsläpp av koldioxid, säger Mikael Rådegård, vd Uppsalahem.