Vindparker på Gotland väljer OCAS

Foto: sxc.hu

OCAS AS har tecknat ett avtal med Näsudden Väst AB på uppdrag av fem vindparkägare på Gotland. Kontraktet är på leverans av OCAS radarsystem för vindkraftverk, och systemet ska tas i bruk under 2011.

Vindkraftanläggningen som är under uppbyggnad kommer att bestå av 27 vindkraftverk, och OCAS skall leverera fem radarsystem, inkluderat drift - och underhållsavtal for 10 år.

– Det är med stor glädje vi annonserar denna ordern, som är en av de första i Sverige. Den svenska luftfartsmyndigheten godkände OCAS system i mars i år, och detta har verkligen satt oss på kartan bland utvecklare och entreprenörer i Sverige. Den här leveransen kommer att vara ett viktigt skyltfönster för OCAS, säger Shahzad Abid, vd för OCAS.

– Projektet att genomföra ett samlat generationsskifte av nära 60 stycken 20 år gamla vindkraftverk på Näsudden präglas av nära samverkan mellan alla inblandade, inte minst med de närboende, säger Andreas Wickman på Näsudden Väst AB.

OCAS radarbaserade lösning gör det möjligt att hålla alla ljus avstängd på vindparken om inte flygplan befinner sig i området. Med en sådan lösning vill man minska den visuella effekten av vindparken. För vindutvecklare kan systemet också möjliggöra en snabbare och smidigare tillståndsprocess.

OCAS har kunder i Sverige, USA och Kanada, förutom flera norska anläggningar.

– Våra prioriterade områden är Norden, Centraleuropa och Nordamerika. Detta är områden där det idag finns ett stort fokus på utveckling av vindkraft, och där vi ser en god tillväxtpotential för OCAS, säger Shazad Abid.