ABB tar order värda 45 miljoner dollar för att stärka svenska elnätet

Foto: ABB

ABB, det ledande kraft- och automationsföretaget, har tagit hem order värda runt 45 miljoner dollar från Svenska kraftnät på leverans av tre transformatorstationer för 400 kilovolt.

Transformatorstationen Sege för 400 kilovolt i Sydsverige ska bytas ut för att förbättra nättillförlitligheten och kvaliteten i elleveranserna till Malmö- och Skåneregionen. I Norrland ska två nya transformatorstationer för 400 kilovolt, Djuptjärn och Högnäs, säkra elleveranserna till Kalix. Högnäs ska också underlätta integration av förnybar vindkraft till elnätet i Västerbotten. Stationerna är planerade att tas i drift 2015.

”Dessa transformatorstationer kommer stärka nättillförlitligheten och göra kraftöverföringen effektivare i syfte att förbättra elkvaliteten för konsumenterna”, säger Per Eckemark, chef för ABB:s division Power Systems i Sverige. ”Svenska kraftnät har valt en av ABB:s senaste innovativa tekniker. Frånskiljande brytaren av typen Combined bidrar till avsevärt kompaktare stationer.”

ABB:s uppdrag omfattar konstruktion och leverans av två nya och modernisering av nio befintliga högspända AIS-stationer (luftisolerade ställverk). I leveransen ingår nyckelprodukter som effektbrytare, gas- och lufisolerade ställverk för mellanspänning, kontroll- och skyddssystem som uppfyller IEC 61850 samt högpänningsutrustning. Högspänningsapparater kommer från Ludvika och all konstruktion och projektledning kommer från Västerås.

ABB:s uppdrag omfattar konstruktion och leverans av tre högspända AIS-stationer (luftisolerade ställverk) . I leveransen ingår en rad nyckelprodukter och system för högspänning, bland annat en innovativ frånskiljande brytare av typen Combined, som integrerar den frånskiljande funktionen i brytaren och därmed undanröjer behovet av två separata, fristående frånskiljare. Detta gör det möjligt att minska stationerna i storlek med upp till 50 procent. Transformatorstationerna ska också utrustas med ABB:s kontroll- och skyddssystem som uppfyller IEC 61850 samt högpänningsutrustning. Högspänningsapparater kommer från Ludvika och all konstruktion och projektledning kommer från Västerås.

ABB är världens ledande leverantör av nyckelfärdiga luft- och gasisolerade transformatorstationer, såväl som hybridstationer, för spänningsnivåer upp till 1 100 kilovolt. Dessa stationer underlättar effektiv och tillförlitlig överföring och distribution av elektricitet med minska möjliga miljöpåverkan för energiföretag, industrier och kommersiella verksamheter samt sektorer som järnväg, urbana transportsystem och förnybar energi.