Eolus säljer vindkraftverk

Foto: Martin von Brömssen

Eolus har vunnit två offentliga upphandlingar om köp av vindkraftverk. Kontrakt kommer att skrivas med Hultsfred/Högsby/Mönsterås kommuner avseende ett verk och ett verk kommer att säljas till Uppsalahem. De aktuella vindkraftverken kommer att uppföras i vindpark Nötåsen som ligger i Sundsvalls kommun. I och med de kontrakt om försäljning som kommer att tecknas med Hultsfred/Högsby/Mönsterås kommuner samt Uppsalahem är vindpark Nötåsen som består fyra Gamesa G114 2,0 MW fulltecknad. Vindpark Nötåsen är under uppförande och beräknas tas i drift under hösten 2014.