Eolus Vind får finansiering av Långmarken

Foto: Petter Palander

Europeiska investeringsbanken (EIB), Mirova och Eolus Vind investerar gemensamt i uppförandet av Långmarkens vindkraftspark i Värmland, Sverige. EIB stöder parken med upp till 16 miljoner euro.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Affären kommunicerades ursprungligen den 2 mars. Enligt den avyttras verken till Mirova. Eolus kommer ansvara för drift av anläggningen där den är färdigställd.

"Vi är mycket glada över att Mirova och EIB har valt att investera i parken. Det visar ännu en gång att högkvalitativa projekt från Eolus portfölj innebär bra investeringar för långsiktiga investerare. Vi ser fram emot att bygga och driva vindkraftsparken i samarbete med Mirova och EIB", kommenterar Eolus vd Per Witalisson.

(SIX News)