Fladdermöss sätter stopp för Statkraft

Foto: Statkraft

Statkraft Södra Vindkraft fick i december 2012 tillstånd att bygga tio vindkraftverk på gränsen mellan Växjö kommun och Vetlanda. Nu upphäver Mark- och miljödomstolen i Växjö tillståndet på grund av att det krävs fler inventeringar av fladdermössen i området, skriver sverigesradio.se

Det finns studier som visar att ett felplacerat vindkraftverk kan döda upp till 70 fladdermöss per år. EU:s art- och habitatdirektiv gör det möjligt för mark- och miljödomstolen att ställa hårda krav och de anser att de inventeringar och undersökningar som Statkraft gjort inte är tillräckligt bra

– Det finns en möjlighet att överklaga. Om vi nu kommer fram till att vi har gjort tillräckligt med utredningar som vi tycker att vi har gjort. Så har vi en möjlighet att överklaga det här beslutet och eventuellt få ett annat beslut i en högre instans. Men det har vi ännu inte bestämt om vi ska göra eller inte, säger Pierre Ståhl som arbetar på Statkraft Södra Vindkraft AB.