Ny järnväg i Piteå ger vindkraft bättre logistikmöjligheter

Foto: Siemens

Piteå Hamn är en av Sveriges viktigaste logistiknoder för skogsindustrin med bland annat linjetrafik till England, Holland och Tyskland. Hamnområdet är under utveckling och som ett första steg ska järnvägen rustas. Projektet, som är ett samverkansprojekt mellan Piteå Hamn och Piteå kommun, har som mål att förbättra logistikmöjligheterna för ortens och regionens näringsliv.

Piteå Hamn är en skogsindustrihamn som har en stabil godsutveckling vad gäller skogsprodukter som papper, sågade trävaror och skogsråvaror. Hamnen har dessutom en positiv utveckling inom energiområdet som bränsleterminal för SunPine, Preem och Skoogs Bränsle och ökade godsvolymer för utbyggnaden av vindkraft.

Som ett första steg i att utveckla hamnområdet till ett komplett logistikcentrum ska ett antal utbyggnader ske i etapper.

– I första etappen ska vi rusta järnvägsspåret ut till Haraholmen. Ett elektrifierat järnvägsspår gör att Piteå hamn kan erbjuda industrin lokalt och i regionen effektivare logistikmöjligheter. Gods på järnväg är dessutom ett mer fördelaktigt val för miljön än lastbilar på vägarna, säger Ulrika Nilsson, VD Piteå Hamn AB.