Efterlyser fler utbildningplatser inom vindkraft

Foto: Siemens

I en interpellation efterlyser Mats Pertoft, miljöpartiet, fler platser för yrkeshögskoleutbildningar bland annat inom vindkraft.

Sedan årsskiftet har flera utbildningsverksamheter inom ramen för yrkeshögskolan fått besked om att deras ansökningar inte godkänts.

Mats Pertoft menar att behovet av utbildad arbetskraft är stort och att YH-utbildningar har erkänt stor kompetens och ger oftast jobb direkt efter fullförd utbildning.