Polarbröd vill vara ekologiskt hållbara

Foto: Marcus Samuelsson

För familjeföretaget Polarbröd är hållbar utveckling och respekt för framtiden viktigt. Företaget har funnits i 135 år och nu görs nya investeringar för att företaget bland annat ska bli självförsörjande på förnybar el, skriver entreprenör.se.

Polarbröd är ett av landets största familjeägda bagerier med en markandsandel på 14 procent av den svenska brödmarknaden i dagligvaruhandeln. Enligt Polarbröds hållbarhetsplan ska företaget senast 2022 vara ekologiskt hållbart.

– Vi vill ha ett tydligt miljöengagemang. Hållbarhet är till viss del ett modeord men för oss är det bister verklighet. Det får aldrig vara något som andra ska ägna sig åt men inte vi. Vi måste alla engagera oss för hållbarheten annars kommer den här planeten att krascha, säger Anna Borgeryd ägare och styrelseordförande för Polarbröd.

2013 startade Polarbrödskoncernen företaget Polarkraft som just nu bygger fyra vindkraftverk i Dalarna med målsättning att leverera lika mycket förnybar energi som brödproduktionen förbrukar.

– Idag använder vi cirka 32 gigawattimmar per år och med vindkraftverken i Dalarna ska vi kunna återföra lika mycket till det allmänna elnätet, säger Karin Bodin.

Satsningen på att producera egen energi har visat sig vara det enklaste sättet att ta ett konkret miljöansvar. Målen att ha fossilfria transporter och ett hållbart jordbruk är betydligt svårare att uppnå.

Det egna vindkraftsprojektet har skapat betydande uppmärksamhet, framför allt eftersom det i en del betraktares ögon ligger långt ifrån Polarbröds kärnverksamhet.