Majoritet av väljarna är för subventioner till vindkraften

Foto: sxc

Svt har låtit Sifo genomföra en opinionsundersökning för att se hur väljarna ser på om riksdagen borde avskaffa dagens subventioner till vindkraften. Och 71 procent är positiva till förslaget om att behålla subventioner, skriver svt.se.

Miljöpartiet är ett av de partier som vill behålla och även utöka dagens subventioner.

– Det är väldigt kul att det finns stort stöd hos svenska folket att fortsätta att satsa på förnybar energi som vindkraft. Det gör att Sverige står starkare, säger energipolitiska talespersonen Lise Nordin (MP), till Svt.

Men både Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna är negativa till förslaget och de tycker att vindkraften ska klara sig helt utan subventioner.

Sverigedemokraternas talesperson anger bland annat miljömässiga skäl till varför de inte vill att vindkraften ska få ekonomiskt stöd.

– Om man ser på materialåtgång till exempel för vindkraften så är den många gånger högre än om man skulle jämför med kärnkraft likaså är det många sällsynta jordartsmetaller som skapar problem på andra delar av världen som förs in i vindkraftsindustrin, säger partiets miljöpolitiska talesperson Josef Fransson (SD), till Svt.

Men Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna har inte sina egna väljare med sig utan en klar majoritet vill behålla dagens stöd.

Starkast stöd för att avveckla det ekonomiska stödet till vindkraften finns bland Folkpartisympatisörerna.

– Det är inte givet att staten för tid och evighet ska skall ge en massa bidrag, miljardbidrag, till redan mogna branscher som efter kanske 20-30 år fortfarande inte klarar sig på marknaden. Då måste man fundera, säger Folkpartiets energipolitiska talesperson Eva Flyborg (FP), till Svt.