Wpd planerar vindkraftspark på Bergön

Foto: sxc

Swedish Lapland Tourism har genomfört en informationsträff angående företaget Wpds planer på att etablera en vindkraftspark på Bergön 20 kilometer sydväst om Kalix i Bottenvikens skärgård.

På mötet var turismentreprenörer, Kalix sameby, Pålänge byaförening, Kalix Byaråd, Rånöfjärdens Intresseförening, Visit Luleå, Luleå Näringsliv AB, Länsstyrelsen Norrbotten, Heart of Lapland, Swedish Lapland Tourism, Bottenvikens skärgård med flera representerade.

Tillståndsansökan enligt miljöbalken för vindkraftsanläggningen med tillhörande vägar och elektrisk utrustning kommer att lämnas till Länsstyrelsen i Norrbottens län under mars månad 2014.

Wpd koncernen har erfarenhet av utveckling, byggnation, finansiering och drift av mer än 1 500 vindkraftturbiner i Europa och andra delar av världen med en sammanlagd kapacitet av 2 500 megawatt. Sedan starten 1996 har wpd AG successivt byggt ut sin position som Tysklands marknadsledande aktör. wpd har idag cirka 820 medarbetare och är operativa i 20 länder. wpd är en av Europas ledande projektutvecklare av vindkraftsparker.

Anläggningen på Bergön planeras omfatta maximalt 31 vindkraftverk med en maximal höjd av 200 meter. Bergön är en av Bottenvikens skärgårds högsta öar där och vissa av vindkraftsverken kommer att placeras cirka 80 meter över havet. Detta innebär att totalhöjden blir i det närmaste 300 meter, verken kommer att synas från Finland i öster till Piteå i söder.

Göran Widén är en av delägarna i Brändögruppen som bland annat driver Brändö Konferens & Fritidsby 17 kilometer från Bergön samt Klubbvikens havsbad och Furufjärdens Gästgård: - För oss som arbetar inom besöksnäringen och har investerat miljontals kronor på att rusta våra anläggningar och marknadsföra våra unika skärgårdsupplevelser både vinter och sommar ser den här etableringen som ett stort hot mot vår verksamhet idag och dess framtida potential. Vi vet att våra gäster kommer hit för naturupplevelsen skull och de fria horisonterna. Vår koncern kommer definitivt att tappa ordentligt med gäster och omsättning om det här blir av.

- Eftersom norra Sverige har ett överskott av elenergi och all energi som produceras av vindkraft exporteras så förefaller det som samhällsekonomiskt vansinne att bygga den här parken på Bergön som dessutom skadar en annan lokal näring. Vi har verksamhet i området runt Bergön men det kommer vi inte att kunna fortsätta med, säger Johan Söderholm, Laponia Rederi.

- Denna etablering innebär inte bara hot, jag ser även stora möjligheter för en utveckling av skärgården som besöksmål. Elektrifieringen är en viktig grund för att kunna bygga ut befintliga anläggningar på Bergön och det nya vägnätet kommer öka tillgängligheten, menar Jan Stenman, Land och Strand.