Skånska Energi säljer vindkraftverk

Foto: sxc.hu

Skånska Energi har sålt det ena av två vindkraftverk utanför Åstorp. Vindkraftverket uppfördes under 1997 och har en medelproduktion på 0,8 gigawattimmar per år.

Skånska Energis två kvarvarande vindkraftverk har en medelproduktion om 1,2 gigawattimmar. – Anledningen till att vi nu avyttrar verket är låga ersättningsnivåer för den producerade kraften och risken för höga reparationskostnader de kommande åren, säger Per Eliasson, vd för Skånska Energi, i en kommentar.