Telge Kraft och Stena Renewable fördjupar samarbete

Foto: Stena Renewable

Telge Kraft förvaltar nu Stena Renewables totala vindkraftsproduktion. Det är en fördjupning av det samarbete som inleddes under förra året, då Stena Renewable byggde sin stora vindkraftpark i småländska Lemnhult.

I dag driver Stena Renewable 98 vindkraftverk, belägna i Ludvika, Vetlanda, Laholm och Härnösand. Den totala produktionen uppgår till cirka 670 gigawattimmar om året. Bolagets utbyggnadsmål är att skapa investeringsmöjligheter för 40 nya vindkraftverk per år.

– Stena Renewable är en aktör som verkligen ligger i framkant kring vindkraftsinvesteringar i Sverige. Vi är mycket glada att de väljer Telge Krafts helhetskoncept kring förvaltning av elproduktion och LEC-certifikat, säger Frans Lundquist, vd för Telge Kraft, i en kommentar.

Telge Krafts uppdrag är att sälja den el som Stenas Renewable producerar och förvalta den framtida produktionen i en prissäkringsportfölj. I uppdraget ingår även att sälja LEC-certifikat och elcertifikat.