Subventionerad vindkraft skapar oenighet i regeringen

Foto: sxc

Vindkraftsbranschen vill öka subventionerna till vindkraften för att undvika att utbyggnaden avstannar men inom regeringen råder oenighet mellan partierna, skriver svt.se.

Det finns en oro för att vindkraften inte kommer att nå de mål som riksdagen satt upp för hur mycket förnybar el som ska produceras år 2020. Utbyggnaden av vindkraften har avstannat som ett resultat av det låga elpriset och elcertifikat som minskar i värde. Energimyndighetens förslag är därför att öka subventionerna men det råder oenigheter inom regeringen om huruvida detta är lösningen på problemet.

Förslaget om en ökning av subventionerna får medhåll från de rödgröna partierna, och Socialdemokraternas energipolitiske talesperson menar till och med att ”systemet havererar” utan höjda subventioner.

Kristdemokraterna vill däremot avskaffa subventionerna, trots att de har skrivit under alliansens energiuppgörelse. – Jag tycker att det har varit bra att vi har haft subventioner för att bygga upp förnybar elproduktion. Nu är det här en mogen bransch och då tror jag inte på eviga subventioner, då får man stå på egna ben, säger Mats Odell (KD) ordförande i riksdagens näringsutskott till SVT.

Om Energimyndighetens förslag går igenom kommer elen i Sverige att bli dyrare. Omkring 1,8 till 3,6 öre per kilowattimme enligt Energimyndighetens egna beräkningar.