Nordex levererar turbiner till BlaikenVind

Bild: BlaikenVind

Byggandet av vindkraftparken på Blaiken i Västerbottens inland fortsätter i rask takt. Nu är det klart att Nordex levererar de första 60 turbinerna till vindkraftsprojektet.

– Leverans och installation av de första 60 turbinerna kommer att pågå under två år. Just nu har vi kommit en bra bit på väg med byggande av infrastruktur kring vindkraftsparken, och inom ungefär tre veckor börjar vi bygga fundamenten som Nordex sedan ska montera turbinerna på, säger Thomas Mannelqvist, projektledare för turbiner på BlaikenVind. Sedan tidigare har ägarna bakom BlaikenVind ett ramavtal med Nordex som ger möjlighet till leveranser av upp till 100 vindkraftverk till projektet i Blaiken. Nordex har dessutom en leverans av 18 vindkraftsturbiner till Skellefteå Krafts projekt i Storliden och Jokkmokksliden i Malå Kommun. – Det finns flera fördelar med att jobba vidare med utrustning som vi är bekanta med sedan tidigare. Beställningarna av turbiner till Malå föregicks av en mycket lång urvalsprocess och mot den bakgrunden känner vi oss trygga med Nordex som leverantör, säger Thomas Mannelqvist. Vindkraftsturbinerna som levereras till BlaikenVind har en effekt på totalt 150 MW och kommer att vara anpassade till kallt klimat. Bland annat gäller det avisningssystem för rotorbladen, som minimerar risk för driftstopp under vintertid.

Fullt utbyggd kommer vindkraftparken i Blaiken att producera cirka 700 GWh årligen.