Vitec vinner storkund med prognossystem för vind

Foto: Eon

Vitec har tecknat avtal med E.on avseende användandet av Vitecs prognossystem Aiolos. Systemet skall användas för prognostisering av E.ons slutkunders elförbrukning samt för produktionen av el från hela deras vindkraftportfölj i Norden.

För energiföretag med elbalansansvar samt aktörer som säljer eller köper el är behovet av prognossystem väldigt stort. Att ha tillförlitliga prognoser om hur mycket energi som kommer produceras vid bolagets vindkraftparker samt hur mycket energi som företagets kunder kommer att behöva under de kommande dygnen är grunden för bolagens elhandelsverksamhet. 

Vitec har för dessa utvecklat kvalificerade modeller som i realtid kan omvandla meterologiska prognoser till detaljerade förbruknings- & vindkraftsprognoser. – Produktions & förbrukningsprognoser är en viktig del i vårt dagliga arbete och vi behöver kontinuerligt snabba och precisa prognoser. Aiolos motsvarar våra önskemål och vi tror att systemet kommer bli ett bra beslutsstöd för vår dagliga verksamhet, säger Jan Söderberg, ansvarig för prognostisering på E.on Försäljning Sverige AB. – Vi är väldigt glada över att E.on valt Aiolos som programvarustöd för sina förbruknings- & vindkraftsprognoser. I takt med att utbyggnationen av vindkraft i Sverige ökar, ökar också behovet för bra prognosverktyg, och en kund som E.on ger oss än större möjligheter att utveckla vårt system, säger Jerker Vallbo, VD på Vitec Energy.