Energiministrar diskuterar ny klimat- och energipolitik

Foto: sxc

Första veckan i mars hålls rådsmöte i Bryssel där ett nytt ramverk för EU:s klimat- och energipolitik till 2030 står i fokus. Även stats- och regeringscheferna ska diskutera klimat och energi vid EU-toppmötet i mars. Anna-Karin Hatt representerar Sverige vid rådsmötet om energi.

I januari presenterade EU-kommissionen ett meddelande om en klimat- och energipolitisk ram för åren 2020-2030. Meddelandet innehåller både klimat- och energimål. På klimatsidan föreslås att växthusgasutsläppen ska minska med 40 procent till 2030. Energimålet innebär att minst 27 procent ska komma från förnybar energi år 2030. Syftet är att fasa ut fossila bränslen.

Regeringen stöder ett mål på minst 27 procent förnybar energi inom EU. Regeringen stöder också EU-kommissionens förslag om att återkomma senare i år om eventuella nya målsättningar när det gäller energieffektivisering. Först ska en översyn göras av det nyligen beslutade energieffektiviseringsdirektivet.

EU:s miljöministrar ska också diskutera det nya klimat- och energipolitiska ramverket, på rådsmöte i början av mars. Utfallet av miljö- och energiministarnas diskussioner blir sedan underlag för stats- och regeringschefernas möte i Europeiska rådet den 20-21 mars.