Vindkraft en bra investering på lång sikt

Farhågor om att vindkraften på lång sikt ska bli kostsam på grund av att tekniken kommer att behöva bytas ut har blåsts bort av

Eftersom vindkraftverk har en livslängd på upp till 25 år är vindkraftparker enligt ny forskning en bra investering på lång sikt.

Storbritannien har som mål att förnybar energi, som vindkraft, innan 2020 ska stå för 15 procent av landets energiproduktion. Idag genereras 7,5 procent av Storbritanniens energi av landets totalt 4 246 vindkraftverk, fördelade över 531 vindkraftparker.

Dessa vindkraftverks långsiktiga lönsamhet har emellertid ifrågasatts. Bland annat uppskattade en tidigare studie med hjälp av en statistisk modell att den elektricitet som produceras av ett vindkraftverk på grund av slitage med mera minskar med en tredjedel efter bara tio år. Kritiker har därför hävdat att tekniken i vindkraftverk har en förhållandevis kort livslängd, vilket ekonomiskt sett gör vindkraften mindre attraktiv än andra energislag.

Forskare vid Imperial College Business School i London har nu i en ny studie analyserat hela Storbritanniens flotta av vindkraftverk, med hjälp av lokal vinddata från Nasa, och funnit att vindkraftverken kommer att kunna användas under hela sin beräknade livslängd på omkring 25 år, utan att tekniken behöver uppgraderas.

Bland annat kunde den nya studien konstatera att Storbritanniens äldsta vindkraftverk, som byggdes på 1990-talet, efter 19 år i drift bara tappat en fjärdedel av den ursprungliga produktionskapaciteten och kommer att kunna fungera effektivt i upp till 25 år. Dessutom visade studien att nyare vindkraftverk skulle kunna ha ännu längre livslängd.

- Folk har varit bekymrade över kostnaderna för att underhålla åldrande vindkraftverk och undrat över om de är värda att investera i. Den här studien ger tummen upp till tekniken och visar att förnyelsebar energi är en tillgång på lång sikt, säger Richard Green, professor vid Imperial College Business School.