Ørsted får grönt ljus för försäljning av en överföringsanläggning

Platsen för Hornsea 1-projektet. Foto: British Government

Den brittiska tillsynsmyndigheten beviljar en licens till MHI-företaget på Hornsea 1, medan det danska energiföretaget kommer att ansvara för driften.

Den brittiska tillsynsmyndigheten Ofgem har beviljat Diamond Transmission Partners (DTP) en licens för att sköta nätanslutningen till Hornsea 1.

Således har Ørsted och joint venture-partnern GIP:s försäljning av överföringsanläggningen nu undertecknats. Anläggningarna, som inkluderar transformatorstationer på land och till havs samt exportkablar, uppgår till ett värde av 1,641 miljarder dollar, meddelar Ofgem och Ørsted.

Avyttringen aviserades redan förra våren, vilket var grunden för Ørsteds uppjustering av förväntningarna för året. Enligt avtalet med det MHI-ägda DTP kommer det danska energiföretaget att ansvara för drift och underhåll av överföringsanläggningarna under en 25-årsperiod.