Stena Renewable planerar vindkraft i Filipstads kommun

Foto: Stena Renewable

Vid Grävlingkullarna i Filipstads kommun planerar Stena Renewable en vindkraftsanläggning som omfattar 23 turbiner, med maxhöjden 200 meter. En investering på 690 miljoner kronor, skriver na.se.

Projektet har fått ta emot många synpunkter inte bara från boende i Filipstads kommun utan även från Hällefors eftersom den tänkta etableringen ligger vid kommungränsen. Det är dock politikerna i Filipstads kommun samt länsstyrelsen i Värmland som fattar beslut om projektet ska godkännas.

Pia Hjalmarsson, projektledare på Stena Renewable, tycker dock att det är naturligt med protester. – Vi sammanställer alla synpunkter och går igenom dem för att se om här finns ny kunskap. En naturinventering i området återstår också. Därefter kan vi ta fram ett förslag till layout, säger hon till na.se.

På Stena Renewable tror man att ärendet kan lämnas in till länsstyrelsen för prövning enligt miljöbalken efter sommaren. Från att ansökan lämnas in brukar det ta två till tre år innan bygget kan påbörjas.