Mindre skatt för finska kommuner med vindkraft

Foto: sxc

Kommunerna i Finland kan få betydligt mindre inkomster från vindkraften än vad de räknat med. Staten planerar att hälften av fastighetsskatten för kraftverk ska gå till skatteutjämning, skriver Svenska Yle.

I Sydösterbotten i Finland finns planer på att bygga minst 500 vindkraftverk.

– Det kommer som en överraskning att staten mitt i allt vill ha hälften av fastighetsskatten för vindmöllorna. Det har det inte varit tal om tidigare. Det är ju det som har sporrat kommunerna att driva de här projekten framåt. Man tycker att de borde låta det här vara i fred nu för de kommuner som kan dra någon nytta av det, säger Kent-Ole Qvisén, ekonomichef i Närpes.

Om statens ändringar går igenom kommer Närpes gå miste om cirka 300 000 euro i form av uteblivna skatteintäkter för den planerade vindkraften.

Kristinestad kommer att gå miste om närmare 65 000 euro. Och då är ännu inte fastighetsskatten för de planerade vindkraftverken medräknade. I dagens planer ingår cirka 400 vindkraftverk i Kristinestad.

Förändringen skulle alltså innebära att fastighetsskatten för kraftverk omfördelas, så att hemkommunen endast får hälften av summan. Den andra hälften skulle gå till skatteutjämning för kommuner med svagare ekonomi.