Havsörnar stoppar planer på vindkraft

Foto: Wikimedia

Länsstyrelsen i Södermanland säger nej till vindkraftverk i Trosa, med hänvisning till att de skulle kunna skada havsörnarna i området. Problemet är att havsörnarna riskerar att kollidera med rotorbladen. Det aktuella området är mycket värdefullt som häckningsområde för ett antal havsörnar, skriver Svt Sörmland.

Länsstyrelsen river upp politikernas beslut om att bevilja bygglov för det planerade vindkraftverket i Hållsviken i Trosa och menar att kunskapsunderlaget är bristfälligt.

– Vi konstaterade att havsörnars och andra fåglars rörelse i området inte har inventerats utförligt, säger Fredric Gemsjö, jurist vid Länsstyrelsen Sörmland.

Länsstyrelsen konstaterar bland annat att platsen för vindkraftverket är ett viktigt område för havsörn eftersom det inom en radio på cirka fem kilometers uppges häcka minst fyra par havsörn.

Bygglovet beviljades i juni 2013 men beslutet överklagades av privatpersoner och en intresseförening.

Nu är det upp till sökanden om länsstyrelsens beslut kommer att överklagas.