Statkraft gör satsningar på vindkraft i södra Sverige

Foto: Statkraft

Statkraft Södra Vindkrafts två vindprojekt Marhult och Rosenholm har godkänts av kommunstyrelsen i Uppvidinge kommun. Totalt handlar det om 27 vindkraftverk. Statkraft bedömer därför att kommunen är välvilligt inställda till att även ta ett positivt beslut i kommunfullmäktige vilket i så fall skulle innebära att kommunen stödjer projekten i sin helhet.

Miljöprövningsdelegationen i Hallands län har gett Statkraft Södra Vindkraft tillstånd att bygga vindpark Örken. Tillståndet innebär att man kan bygga 25 vindkraftverk med en totalhöjd på 185 meter i Halmstad och Hylte kommuner. Beslutet är överklagat.

Statkraft Södra Vindkrafts Vindpark Åby-Alebo har tillstyrkts av Mönsterås kommun. Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation förväntas lämna beslut om tillstånd för projektet under februari 2014.

Mark och miljööverdomstolen, Svea Hovrätt, har meddelat sin dom i ärendet vindpark Blädingeås. Tillståndet innebär att Statkraft Södra Vindkraft har ett laga kraftvunnet miljötillstånd att upprätta sex vindkraftverk med en totalhöjd på 150 meter. Ljudet vid de närliggande bostäderna måste begränsas till 39 dBA