Södra jordklotets största vindkraftpark har nu fått klartecken

Foto: Timothy Tolle

 I södra Australien har den största vindkraftparken på södra jordklotet fått klartecken att byggas.

Projektet kommer att kosta 1,5 miljarder dollar och ska påbörjas senare i år.

Projektägare är Ceres  och vindkraftparken beräknas stå klar 2016 och ska då kopplas upp mot elnätet i Adelaide. Parken kommer att omfatta 199 turbiner med en total installerad effekt på 600 megawatt.

Enligt beräkningar kommer vindkraftparken att kunna försörja 225 000 australienska hem med el varje år, vilket kommer att minska koldioxidutsläppen med 2,5 miljoner ton.