Vindkraften är en viktig utmaning för Värmland

Foto: Fredrik Herrlander

Vindkraftens miljöpåverkan, hur människa, djur och natur påverkas av vindkraftutbyggnad, stod på schemat när handläggare och beslutsfattare i kommunerna i Värmlands län träffades på Länsstyrelsen för ett heldagsseminarium. Nationella vindkraftssamordnaren Lennart Värmby var på plats och pratade om med- eller motvind för vindkraften.

Lennart Värmby, nationell vindkraftsamordnare, sitter även med i referensgruppen för Vindval. I hans uppdrag ligger att öppna upp dörrarna för dialog bland myndigheter, kommuner och intressenter och framför allt försöka förenkla tillståndsprocessen. 

– Vindkraften väcker ofta starka känslor, menar Lennart. Det handlar om stora investeringar för framtiden och påverkar allt från försörjning av storskalig industri till den lokalt förnybara vindkraftselen. Det är viktigt att vi har respekt för detta och alltid visar öppenhet i det vi gör inom vindkraftsetableringen.

– Vi har mycket industri kopplad till infrastrukturen av el och energi. I mitt uppdrag är det även viktigt att belysa att det vi vill få fram är el som är såväl hållbar som närproducerad.

Att vara vindkraftssamordnare är bland det trevligaste och mest stimulerande uppdrag jag haft, avslutar Lennart med.

– Det är mycket glädjande att vi som jobbar med vindkraftsfrågorna, både från kommuner och Länsstyrelsen, får tillfälle att träffa och lyssna på Lennart, säger landshövding Kenneth Johansson. Ett heldagsseminarie som denna är även en tydlig signal om att vi i Värmland vill lyfta upp frågan och intensifiera arbetet med omställning till förnybar energi och det hållbara samhället.

– Vi har 19 vindkraftverk i drift i Värmland idag och vi behöver höja ribban. Jag vill att vi tillsammans i länet ser till att vi inte tappar fokus på att ställa om till förnybar och miljömässigt hållbar energi. Som länsstyrelse har vi tydligt uppdrag från regeringen kring detta samt länets klimat- och energistrategi pekar särskilt ut vindkraften som prioriterat område. 

Om Vindval

Vindval är ett kunskapsprogram med forskning om vindkraftens påverkan på människor, natur och miljö och som drivs av Naturvårdsverket på uppdrag av Energimyndigheten. Forskningen bedrivs huvudsakligen inom fyra områden: människors intressen, fåglar och fladdermöss, marint liv och däggdjur på land.