Lyckat Winterwind 2014

Årets fokus på Winterwind var hälsa och säkerhet. Foto: Patrick Degerman

Intresset var som vanligt mycket stort när Winterwind 2014, vindkraftskonferensen som är nischad mot vindkraft i kallt klimat, gick av stapeln i Sundsvall. 

500 delegater, som kom från hela världen, träffades under under de två intensiva dagar då konferensen pågick. Besökarna delade med sig av sina erfarenheter och sin kunskap och Winterwind 2014 räknades av besökarna som en stor framgång. 

Fokus för årets konferens låg på hälsa och säkerhet samt iskast. Winterinds tema kom att behandlas i 14 sessioner med sammanlagt 45 olika talare. Bland annat höll företrädare för SMHI, Vattenfall och VTT sessioner som behandlade hur man kan prognostisera isblidning, hur man bäst övervakar och upptäcker isbildning samt metoder för att bli av med is från vindkraftverk i kallt klimat.

Flera diskussioner rörde sig även runt säkerhet och underhåll med föreläsare från Siemens, NFV och Uppsala universitet.

Dagen efter konferensen så anordnade Winterwind en guidad tur i Mörttjärnbergets vindkraftpark. Parken som snart omfattar 37 vindkraftverk med en installerad effekt på 100 megawatt. Den guidade turen till vindkraftparken visade sig vara en populär avslutning på en lyckad Winterwind 2014.