Vasaregionen i Finland får bygga 16 vindkraftverk

Så kommer det se ut när Lillkyros vindkraftpark på 16 snurror är färdiga. Foto: EVPTuulivoima

16 vindkraftverk får byggas i Lillkyro i Vasa. Delgeneralplanen för Torkkala vindkraftpark har trätt i kraft. Det är den första planen som ger rätt till vindkraftsbyggande i Vasaregionen.

Fler planer är på gång men har inte avancerat lika långt som planen i Torkkala. Det är EPV Vindkraft som nu har fått tillstånd att bygga vindkraftverken. Ännu behövs bygglov för kraftverken samt överföringsnät och servicevägar.

Om parken förverkligas skulle den årliga elproduktionen vara cirka 120 - 200 gigawattimmar.