Eolus strider för vindkraft i Hössna

Foto: sxc

Återigen fick Eolus vind nej till att bygga tre vindkraftverk i Hössna. Men företaget har överklagat och är kritiska till hur kommunen har behandlat ärendet, skriver Ulricehamns tidning.

2011 ansökte Eolus vind om bygglov för vindkraftverk i Hössna och Duvered vilket orsakade kraftiga protester från närboende. Kommunens miljö- och byggnämnd avslog företagets ansökan bland annat på grund av protesterna men man ansåg även området som för litet och att vindkraftverken skulle förfula landskapet.

Sedan det första avslaget har ärendet tagit många olika turer följde flera turer och 10 december förra året gav kommunens miljö- och byggnämnd återigen ett nej till bygglov för vindkraftverken.

Detta beslut har Eolus vind överklagat till länsstyrelsen med motiveringen att kommunens nej saknar grund. Eolus vind hävdar också att verken och dess placeringar uppfyller alla lagkrav som finns.

I sitt överklagande anklagar Eolus vind dessutom kommunen för att medvetet ha förhalat ärendet för att invänta fastställandet av vindkraftsplanen vilket inneburit stora kostnader för företaget.