"Vi behöver inte mer vindkraft"

Foto: Torbjörn Bergkvist

Energimyndighetens förslag att öka takten i utbyggnaden av förnybar elproduktion i Sverige och Norge får kritik av Harry Frank, Professor på Kungliga Vetenskapsakademiens energiutskott. Han tycker inte att Sverige behöver mer vindkraftsproduktion eftersom Sverige redan exporterar mycket el, skriver Sveriges Radio.

– Det förvärrar på så sätt att vi får ännu mera elöverskott som måste passera ut till utlandet, säger Frank.

Målet som myndigheterna i Sverige och Norge satt upp är att den förnybara elproduktionen i länderna sammanlagt ska öka med drygt 20 terrawattimmar fram till 2020. På Energimyndigheten menar man nu att det inte går att nå det målet med dagens utbyggnadstakt.  Därför har länderna tillsammans lagt fram förslaget att elbolagen i ännu högre grad ska tvingas subventionera förnybar el från och med 2016.

Om de nya reglerna godkänns kommer bidragen till framför allt vindkraft att öka.

Energimyndigheten tror att en ökad takt i utbyggnaden till en början kommer att göra elräkningen några hundralappar dyrare per år för ett villahushåll. Men på längre sikt när de nya vindkraftverken är i drift kommer elpriserna i stället att sjunka.

Harry Frank på Kungliga vetenskapsakademien håller med om detta men menar att problemet är att det i nuläget bara är vindkraft som byggs ut. Harry Frank tror inte att det är bra för det svenska elsystemet med för mycket ny vindkraft på kort tid.

– Nu har man nått en mättning på andra förnybara energislag, vi kan inte bygga ut mera vattenkraft och biobränsle utan nu är det bara vindkraft, säger Harry Frank.