Dyrare el med mer förnybart

Sverige och Norge måste öka takten i utbyggnaden av förnybar energi för att målen ska nås, enligt Energimyndigheten.Sedan 2003 stimuleras utbyggnaden av förnyelsebar energi genom så kallade energicertifikat. Producenter av förnyelsebar energi får certifikat. De säljs främst till andra elleverantörer och en del elintensiva industrier, som måste köpa en viss del.Det är den kvotplikten som Energimyndigheten föreslår ska höjas under 2016-2020, för att mer förnyelsebar energi ska produceras. Annars nås inte Sveriges och Norges gemensamma mål på 26,4 nya förnyelsebara terawattimmar fram till 2020, utan vi hamnar strax över 20-strecket, enligt Energimyndighetens generaldirektör Erik Brandsma.-De företag som investerar i förnybar elproduktion kommer att ha mer möjlighet att få lönsamhet i sina affärer, säger han.Samtidigt kan elkunderna under den period då det förnyelsebara byggs ut räkna med höjda elpriser på 1,8-3,5 öre per kilowattimme från och med 2016. Det innebär omkring 360-700 kronor per år för en villaägare som förbrukar 20 000 kilowattimmar.-Men långsiktigt kommer det leda till lägre elpriser, eftersom mer förnybar energi in i elsystemet faktiskt leder till att elpriserna pressas ner, säger IT- och energiminister Anna-Karin Hatt (C). (TT)