Dags för Winterwind 2014

Det kommer att hållas en guidad tur i Mörttjärnbergets vindkraftpark, som snart omfattar 37 vindkraftverk med en installerad effekt på 100 megawatt. Foto: Torbjörn Bergkvist

Nu drar det ihop sig för Winterwind 2014. Den 11 februari öppnar mässan som tar upp aktuella frågor som rör vindkraft i kallt klimat. Varje år samlas representanter från hela vindkraftsbranschens, allt från forskare, tillverkare, och investerare till myndigheter och vindparksägare, på Winterwind. Förra året deltog fler än 500 personer från 17 länder.

Winterwind har en utställararea där man kan besöka olika företag i deras montrar för att ställa frågor eller titta på produkter. Det kommer även att finnas utställningar, hållas seminarier och anordnas nätbyggande.

Årets fokus ligger på hälsa och säkerhet samt iskast och temat kommer att behandlas i 14 sessioner med sammanlagt 45 olika talare. Ansamling av is på turbinblad kan leda till produktionsbortfall, ökad risk för person och egendomsskada på grund av iskast och ökad bullergenerering. Det blir dessutom svårare att prognostisera och mäta vindresursen.

– Vi hoppas få se och höra presentationer om vindkraft i kallt klimat vars syfte är att öka kunskaperna för tillverkare, utvecklare, konsulter, servicepersonal och investerare, säger Göran Ronsten, vetenskaplig koordinator på Winterwind 2014.

Stark kyla ställer högre krav på konstruktionsmaterial och kan förkorta livslängden hos vindkraftverk. Behovet av att utveckla bättre tekniker för vindkraft i kallt klimat finns såväl på den svenska som på den internationella marknaden.

Studiebesök till vindkraftparken Mörttjärnberget Winterwind 2014 anordnas i Sundsvall, Västernorrland, under 11 och 12 februari. Dessutom finns i år möjligheten att 13 februari besöka vindkraftparken Mörttjärnberget i Bräcke kommun, sydöst om Östersund.

Det kommer att hållas en guidad tur i Mörttjärnbergets vindkraftpark, som snart omfattar 37 vindkraftverk med en installerad effekt på 100 megawatt.

Vid årsskiftet fanns 33 kompletta turbiner på plats. Av de fyra som återstår är det tre som saknar rotorblad och en där nacellen ska monteras.

Parken ska drivas av Statkraft SCA Vind AB, SSVAB, som ägs till 60 procent av Statkraft och 40 procent av SCA. Den totala investeringen väntas uppgå till 1,6 miljarder.