Energimyndighetens förslag till ändringar i elcertifikatsystemet

Foto: Martin Abegglen

Energimyndigheten och Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) publicerar förslag till ändringar i elcertifikatsystemet tisdagen den 11e februari kl 16:30.

Rapporterna, som är en grund för departementens vidare arbete med kontrollstation 2015, kommer att finnas tillgängliga för nedladdning på nve.no och energimyndigheten.se.   Kontrollstationsrapporterna samt de båda ländernas gemensamma sammanfattning av rapporterna publiceras samtidigt. Rapporterna presenteras även på ett seminarium på Gardemoen, onsdagen den 12e februari. Seminariet kommer att sändas direkt på videolänk.   En statusrapport för det norsk-svenska elsertifikatsystemet kommer även att publiceras 11e februari kl 16:30.