Vindkraften minskade ur globalt perspektiv

Foto: sxc

För första gången sedan 1996 har andelen installerad effekt från vindkraft, globalt sett, minskat jämfört med föregående år. Statistik från the Global Wind Energy Council (GWEC) visar att det under 2013 installerades 35,5 gigawatt vindkraft vilket är nästan 10 gigawatt mindre än året innan.

Minskningen anses till stor del bero på antalet i nya projekt i USA minskade drastiskt på grund av att det ekonomiska understödet drogs in.

GWEC säger att 2013 var ett tufft år för vindkraftindustrin men att förväntningarna på 2014 ser mycket bättre ut och där Kina står för en stor del av kommande installationer.