Förnybart ökar mest i Europa

Foto: sxc

Under 2013 var vindkraft och solkraft de kraftslag som ökade överlägset mest i Europa. Sverige kom på en fjärdeplats sett till vindkraftsinstallationer. Det framgår av ny statistik från den europeiska vindkraftsorganisationen EWEA.

– Omställningen till förnybar energi är en av de viktigaste åtgärderna i det globala klimatarbetet. Det är därför glädjande att det är vindkraft och solkraft som stod för den i särklass största nettoökningen av installerad elproduktion i Europa under 2013, säger Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi.

De årliga vindkraftsinstallationerna har ökat från 3,2 gigawatt år 2000 till 11,2 gigawatt i fjol, en årlig tillväxttakt på 10 procent. Även om det installerades något mindre vindkraft under 2013 jämfört med rekordåret 2012, stod vindkraft tillsammans med solkraft för den överlägset största nettoökningen inom EU. De förnybara energislagen ökade med 23,7 gigawatt medan kol, gas och olja minskade med totalt -11,1 gigawatt. Kärnkraften låg kvar på en i stort sett oförändrad nivå.

Det finns nu totalt 117,3 gigawatt vindkraft installerat i EU med en årsproduktion på 257 terawattimmar. Det motsvarar 8 procent av EU:s totala elkonsumtion. I Sverige uppgick motsvarande andel till 7 procent.

– Med tanke på de goda förutsättningar Sverige har för vindkraft jämfört med andra länder i Europa kan Sverige öka sin andel betydligt mer. Sverige är ett av de länder som har högst potential att bidra till EU:s förnybarhetsmål, säger Mattias Wondollek, analytiker Svensk Vindenergi.

Det land som installerade mest vindkraft förra året var Tyskland med 3,238 megawatt följt av England med 1,883 megawatt och Polen med 894 megawatt. Sverige kom på en fjärdeplats med 725 megawatt.