Ökad produktion för Arise Windpower

Foto: Arise Windpower

Arise Windpower producerade cirka 72 100 megawattimmar, inkluderat uthyrda vindkraftparker, under januari. Utfallet motsvarande månad föregående år var produktionen cirka 47 900 megawattimmar. Det framgår av ett pressmeddelande. "Månaden bjöd på avsevärt bättre produktion och vindar på västkusten, medan vindkraftparkerna utefter ostkusten producerade sämre än normalt. Variationen visar på betydelsen av att ha en geografiskt spridd portfölj av vindkraftsprojekt", skriver Arise. Månadens produktion fördelade sig på 52 400 megawattimmar egen vindkraft och 19 700 megawattimmar samägd vindkraft. (Nyhetsbyrån Direkt)