Vindkraftsrekord på Samkraft

Foto: sxc

År 2013 uppnådde Samkraft ett nytt produktionsrekord och skapade mer vindkraft än någonsin. Även branschorganisationen Svensk Vindenergi gick ut med ett glädjande besked om rekordsiffror. 

Samkraft lämnade år 2013 med positiva besked, under året slog de ett nytt produktionsrekord i skapandet av förnybar el. 

–  Det är väldigt kul att se att samtliga våra produktionsanläggningar kommer upp till, och överträffar, den nivå som vi förväntat oss och prognostiserat för, berättar Mikael Johansson, vd på Samkraft. Under 2013 producerade vi på Samkraft 64,5 gigawattimmar förnyelsebar el från våra tio vindkraftverk i Gävleborgsregionen. Detta motsvarar hushållsel till cirka 13 000 hushåll och är cirka tio procent bättre än de nivåer som vi hade förväntat oss i början på året. En god tillgänglighet på våra vindkraftverk tillsammans med riktigt bra vindresurser ligger till grund för det positiva resultatet.

Även Svensk Vindenergi rapporterade om ett nytt rekord i och med att svensk vindkraft producerat hela tio terrawattimmar el under 2013. Det innebär att vindkraften nu står för cirka sju procent av den svenska elanvändningen.