Nationella stödsystem till grön el kan vara olagliga

Foto: sxc

EU-instans gav åländskt vindkraftföretag rätt. Subventioner i Sverige till förnybar el kan öppnas upp för utländska företag. Ett nytt EU-beslut skapar stor oro om förnybar el, skriver svt.se.

EU:s generaladvokat säger i ett yttrande i EU-domstolen att det svenska systemet för elcertifikat strider mot EU:s regler om fri rörlighet av varor och tjänster.

Detta betyder i så fall att alla nationella stödsystem till grön el är olagliga.

– Det här skapar stor osäkerhet och oro på marknaden. Det är vår första reaktion. Det kan minska intresset för att investera i förnybar energi, och att det kan bli svårt att nå målet i EU om 20 procent förnybart till år 2020, säger Camilla Rosenberg, chefsjurist på Energimyndigheten som är en av parterna i målet till svt.se.

Ålands vindkraft som har vindkraftverk på Åland, som är anslutna till det svenska elnätet, nekades 2010 stöd i form av svenska elcertifikat. Enligt Energimyndigheten gällde systemet bara företag verksamma i Sverige. Men frågan överklagades till förvaltningsrätten i Linköping som förde frågan vidare till EU-domstolen. Om den kommer till samma slutsats måste europeiska stödsystem öppnas upp för alla länder, uppger svt.se.