20 200 megawatt vindkraft inom Barentsregionen

Foto: Svevind

I Vindkraftcentrums årliga sammanställning av projekt i Barentsregionen är det tydligt att det finns fortsatt stora planer för vindkraft i området.

Jonas Lundmark är projektkoordinator på Vindkraftcentrum i Barentsregionen, som är ett utvecklings och kunskapsprojekt som drivs av Piteå kommun för att stötta vindkraftsatsningar i Piteå och regionen. Han skriver på näringslivsbloggen att det inom regionen kommer att byggas många nya vindkraftparker under åren framöver. Något som kommer att innebära miljardinvesteringar och massor av nya arbetstillfällen.

Inom Barentsområdet finns idag vindkraftsprojekt, som planeras eller har fått tillstånd men inte börjat byggas än, med en total installerad effekt på 20 000 megawatt.

I den potten finns norra Sverige med som den mest framträdande med cirka 8500 megawatt i planeringstadiet.

På näringslivsbloggen har Jonas Lundmark gjort en summering för Barentsregionens:

Västerbotten Det finns drygt 200 drifttagna vindkraftverk på 20 olika platser i länet. Det byggs ytterligare cirka 40 verk för närvarande. Vidare har det beviljats tillstånd för drygt 280 verk på 15 andra platser. Dessutom finns det cirka 40 projekt som ligger i samråd eller lämnat in ansökan om tillstånd för totalt cirka 1300 vindkraftverk.

Norrbotten I Norrbotten finns det idag 92 drifttagna vindkraftverk på 11 olika platser.  Cirka 60 verk byggs för närvarande. Det finns dessutom beviljat tillstånd för 340 verk på 2 platser och ytterligare 30-40 projekt ligger i samråd eller har lämnat in ansökan om tillstånd för cirka 1500 vindkraftverk.

Norra Finland Efter att Finland nått en politisk enighet om att man ska satsa även på vindkraft och sedan klubbat igenom ett mycket generöst system för subventioner har nu planerna för vindkraft i Finland skjutit rejält i höjden. Speciellt kustremsan och ute i havet längs hela Finlands västkust hittar man de allra flesta och största projekten. Även den norra delen av Finland, alltså inom Barentsområdet, finns en stor mängd projekt i planeringsfasen. Totalt har Finland gått från 288 megawatt till 448 megawatt vid 2013 års utgång. Totalt antal verk i hela landet är nu 211. Planerna i finska delen av Barentsregionen är dock enorma: Totalt rör det sig om cirka 74 olika projekt från Vaasa och norrut med totalt ungefär 1485 vindkraftverk. Totalt blir det en installerad effekt på cirka 5785 megawatt.

Nordvästra Ryssland I Ryssland finns det totalt endast 17 megawatt vindkraft installerat, men trots det har man länge använt sig av småskalig vindkraft på många håll. Nyligen antogs dock en lag som gynnar förnybar energi. Planer på ökad andel rysk vindkraft godkändes nyss av premiärminister Medvedev, varav 2 projekt i Murmansk-området; Kolsky och Lodeyny på 500 reps 300 megawatt. Ytterligare ett stort projekt på 200 megawatt planeras i Archangelsk. Ryssland har riktigt goda vindförhållanden på flera platser till exempel Kolahalvöns kustlinje och österut.

Norra Norge De tre nordligaste länen i Norge har avsevärda vindresurser och potentialen för vindkraft är mycket stor men det är problem med svår terrängen. Norges allra största vindresurser finns i Finnmark fylke. Men stora delar av området är utan elnät. Och utmaningen att bygga nytt elnät i norra Norge bedöms av många som den allra största utmaningen. En försvårande faktor är att rennäringen, som finns på de platser som är intressanta för vindkraftbyggen, har betydligt starkare skydd och stöd av norsk lag jämfört med svensk. Totalt för hela Norge räknar man med cirka 800 megawatt fanns installerat vid 2013 års utgång (cirka 2 terawattimmar i produktion). Men trots utmaningarna finns det stora utbyggnadsplaner på den norska sidan av Barents: I Finnmark fylke finns det ansökningar under behandling på 1963 megawatt och man har gett koncession 589 megawatt. I Nordland är 1665 megawatt under behandling och det finns koncession till 601 megawatt. I Troms är 185 megawatt under behandling.

Kort summering av vad som är i planeringsfasen i Barentsregionen:

Norge: 5372 megawatt

Finland: 5785 megawatt

Sverige: 8550 megawatt

Ryssland: 1000 megawatt

Totalt: cirka 20200 megawatt