"Inga subventioner till vindkraften"

Foto: Fredrik Herrlander

Mats Odell, ordförande i riksdagens näringsutskott, skriver i en debattartikel i Svenska Dagbladet att det är dags att trappa ned stöden till vindkraft. Han menar att en expansion av subventioner riskerar att leda till fler och större problem, ungefär som de vi nu ser i Tyskland.

Mats Odell tycker att elcertifikatssystemet bör ligga fast fram till 2020, men att det är hög tid att diskutera de långsiktiga villkoren efter 2020.

I debattartikeln i Svenska Dagbladet skriver han:

”Vindkraft är nu en mogen teknik men kämpar, trots subventionerna, ändå med lönsamheten. Förklaringen är att när det blåser kraftig vind över Nordeuropa ser vi regelbundet överproduktion i flera länder samtidigt. Inget politiskt beslut kan påverka att detta då pressar ned priserna.”

”Fortsätter utbyggnaden av vindkraft i samma takt kommer vi snart att se nollpriser vissa tider med hög produktion. Kortsiktigt är detta bra för elkunderna. För vindkraftsproducenterna blåser dock även lönsamheten sin kos. Därutöver börjar den svenska vattenkraften också närma sig gränsen för sin förmåga att kompensera elefterfrågan dagar med svag eller ingen vind. Detta förhållande växer i takt med att allt mer el kommer från väderberoende produktion.”

”Därför är det knappast klokt att, som branschföreträdare vill, möta dessa utmaningar med ökade subventioner eftersom dessa snarast förvärrar de underliggande problemen. Det handlar snarare om att avveckla subventionerna i ordnade former för att få en mer balanserad och hållbar situation. All el kan inte rimligen vara subventionerad. I Tyskland har subventionspolitiken lett till ett överutbud av vindkraftsel när det blåser, samtidigt som konsumenterna får betalar cirka 2,63 kronor per kilowattimme. Det är svårt att undvika Ebberöds bank i tankarna.”