Johan Mörnstam ny VD för Eon Elnät

Foto: Eon

Johan Mörnstam är sedan 2012 chef för Business Innovation på Eon Sverige. Dessförrinnan har Johan Mörnstam haft ledande befattningar på Eon SE och på dåvarande tradingbolaget Eon Energy Trading, med bas i Düsseldorf.

– I min nya roll kommer jag att vara med och påverka utvecklingen av elnätet med fortsatt fokus på hög leveranssäkerhet. Samtidigt pågår omställningen till ett mer hållbart energisystem med elnätet som en av en av pusselbitarna. Smarta elnät är en av förutsättningarna när energisystemet ska integrera lokal och central energiproduktion samt hantera variationerna i samband med de förnybara energikällorna, säger Johan Mörnstam.

Eon Elnät ansvarar för distributionen av el till drygt en miljon elnätkunder. Bolagets elledningar sträcker sig totalt 130 000 km över landet, vilket motsvarar tre varv runt jorden. Sedan 2005 har Eon vädersäkrat drygt 25 000 kilometer av sitt elnät. Och Eon fortsätter att  investera över 1 miljard kronor årligen i förbättringsåtgärder för ökad leveranssäkerhet.

Johan Mörnstam efterträder Per-Olof Lindholm som går i pension.