Domstolen ger ja till Bergvik Skog

Foto: sxc

Bergvik Skog får ja av Mark och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt och får därmed tillstånd att bygga 53 vindkraftverk i Svartnäsprojektet. Beslutet kan inte överklagas, skriver dt.se.

I ett tidigt skede sa Mark och miljödomstolen nej till projektet som då var större. Bergvik Skog överklagade och minskade antalet vindkraftverk från 115 till 53.

Mark- och miljööverdomstolen avslår nu yrkandena om att inhämta förhandsavgörande från EU-domstolen och säjer ja till vindkraft i Svartnäs. Bergvik Skog kan därmed uppföra och driva sammanlagt 53 vindkraftverk på delområdena, som tidigare bestämts av länsstyrelsens miljömiljöprövningsdelegation, Räkenberget inklusive Sallakmyren samt Ånglarna.

"Vid en avvägning som ska göras mellan motstående intressen och med de villkor som godtagits och åtaganden som gjorts av bolaget är det Mark- och miljööverdomstolens uppfattning att en etablering av vindkraftverk i delområdena Räkenberget och Ånglarna måste bedömas som lämplig och något hinder mot vindkraftsetablering i dessa delområden finns inte.”, skriver Svea hovrätt i domen som inte går att överklaga.