10 terawattimmar är viktig milstolpe för vindkraften

Foto: Vattenfall

Under det senaste året har vindkraften producerat 10 terawattimmar el, ett nytt rekord. Det betyder att vindkraften står för sju procent av den svenska elanvändningen.

– Sverige kan gå i spetsen och visa andra EU-länder att det inte bara är bra för klimatet att bygga ut den förnybara elproduktionen utan att det också pressar elpriset, skapar nya jobb och ökar försörjningstryggheten, säger Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi.

Utbyggnaden i dag baseras på gamla investeringsbeslut, men på grund av låga el- och elcertifikatspriser är det högst osäkert om utbyggnaden kan fortsätta i samma takt.

– Om vi ska nå det nuvarande förnybarhetsmålet till 2020 är det helt avgörande att Energimyndigheten i sin pågående översyn av elcertifikatsystemet gör korrekta tekniska justeringar, främst med tanke på den lägre elanvändningen och att färre anläggningar har fasats ut ur systemet än vad man trodde, säger Annika Helker Lundström.

EU-kommissionen föreslog i går, den 22 januari, att det ska införas ett EU-mål om minst 27 procent förnybar energi år 2030.

– Regeringen bör agera för att höja EU-målet väsentligt, samtidigt som riksdagen bör införa ett nytt svenskt mål för den förnybara elproduktionen år 2030, säger Annika Helker Lundström.