Google har köpt vindkraft i Texas

Foto: Google

Google har investerat 75 miljoner dollar i vindkraftpark i Texas. Vindkraftparken, Pattern Energy’s Panhandle 2, ligger i Carson County. Parken med en installerad effekt på 183 megawatt ska vara i drift i slutet av 2014. Väl i drift kommer den att kunna försörja 56 000 hem i Texas med el.

Att Google har flyttat är en del i arbetet med att så småningom bli helt självförsörjande genom förnyelsebar energi.

Vindkraftparken är Googles 15:e investering i förnybar energi. Vid slutet av 2012 hade Google investerat i över 2 gigawatt förnyelsebar energi.

Pattern Energy’s Panhandle 2 är Googles andra vindkraftsinvestering i Texas. 2013 investerade de 200 miljoner dollar i en vindkraftpark från EDF Renewable Energy.