O2 och Cementa Degerhamn vill bygga vindkraft

Foto: sxc.hu

O2 Vindkompaniet och Cementa vill tillsammans utreda förutsättningarna för en vindkraftanläggning söder om Degerhamn på Öland. Området ingår i Mörbylånga kommuns förslag till vindkraftplan.

Det tilltänkta området för vindkraftverken benämns i kommunens vindkraftplan som Albrunna Norra och ligger söder om Degerhamn. Enligt O2 skulle de goda vindförhållandena göra att en vindkraftpark skulle kunna producera cirka 40 miljoner kWh per år, vilket motsvarar årsförbrukningen av el vid Cementas fabrik i Degerhamn.

– En idé är att ansluta anläggningen direkt till cementfabriken, säger Thomas Lind, fabrikschef på Cementa i Degerhamn. Därmed skulle Öland få Skandinaviens första vindkraftdrivna cementfabrik och det skulle innebära att Cementa tar ytterligare ett steg i arbetet med energieffektivitet och begränsning av koldioxidutsläppen. Dessutom skulle vi få lägre kostnader för el, vilket också är en viktig faktor.

Degerhamnsfabriken är en viktig leverantör av specialcement till byggen runt om i landet, som exempelvis Norra länken och Citybanan i Stockholm, och Cementa är en betydande arbetsgivare på södra Öland med 75 anställda.

Båda företagen betonar vikten av samverkan med det lokala samhället och de närboende.

– Vi kommer att lägga stor vikt vid att gemensamt föra en tät dialog med närboende, lokala föreningar och andra intressenter under våren och sommaren. Vårt mål är att anläggningen långsiktigt ska vara till nytta för lokalsamhället och på olika sätt bidra till utvecklingen på södra Öland, till exempel genom att erbjuda privatpersoner möjligheten att bli delägare, säger Staffan Niklasson, tekniskt ansvarig på O2 Vindkompaniet.