Google köper svensk vindkraft

Foto: Vestas

Google har tecknat ett tioårsavtal med Eolus Vind. Avtalet innebär att Google kommer att köpa all el som produceras från 29 av de vindkraftverk som Eolus bygger i fyra vindkraftparker i södra Sverige. Avtalet, ett Power Purchase Agreement (PPA), innebär att Google under 10 års tid med start tidigt 2015 kommer att köpa all förnybar el som produceras av de 29 vindkraftverken.

Kraftverken är av modellerna Vestas V90, V100 och V112. Tillsammans med turbinleveransavtalet har Eolus och Vestas tecknat ett tioårigt fullserviceavtal. Eolus kommer efter driftsättning att svara för drift- och administration av anläggningarna.

Den totala installerade effekten uppgår till 59 MW. – Vårt avtal med Google är ytterligare ett bevis på den stora potentialen för vindkraft i Norden säger Hans-Christian Schulze, vice vd och försäljningschef på Eolus. Vi ser fram emot att bygga de nya vindparkerna under året och bidra till att Google ligger steget före i sitt åtagande om koldioxidneutralitet. De parkerna som avtalet gäller är Skalleberg i Hjo kommun, Mungseröd i Tanum kommun, Ramsnäs i Laxå kommun och Alered i Falkenberg kommun. Genom att lägga samman parker på olika platser vill man uppnå en god riskspridning och större produktionssäkerhet över tid. – Vi letar alltid efter sätt att öka andelen förnybar energi som vi använder. Långsiktiga avtal som detta gör det möjligt för vindkraftsutvecklare att tillföra ytterligare kapacitet till marknaden vilket gagnar miljön och dessutom är de ekonomiskt vettiga för företag likt Google, säger Francois Sterin, ansvarig för global infrastruktur på Google.