Eon Vind får bakläxa

Foto: Eon

Eon Vind vill uppföra en vindkraftpark med uppemot 46 vindsnurror vid kommungränsen mellan Ljusdal och Ånge. Men ansökan kommer att avvisas om Eon Vind inte kompletterar tillståndsansökan på en rad punkter, skriver helahälsingland.se.

Länsstyrelsen Västernorrland ifrågasätter bland annat de delar av projektområdet som föreslås ligga utanför det område som Ljusdals kommun pekat ut som lämpligt för vindkraft. Eon måste också redovisa vilken hänsyn som tas till rödlistade arter, genomföra en kompletterande inventering av kungsörn och redovisa hur projektet tar hänsyn till flygstråk för smålom som ska finnas i området.