”Ta ställning för ett nytt förnybarhetsmål i EU”

Linda Burenius Magnusson, vd för O2 Vindel. Foto: Patrick Miller

13 företag, med sammanlagt 14 000 anställda i Sverige, går nu ut med en gemensam förklaring där man uppmanar regeringen att agera för tre bindande mål inom ramen för EU:s energi-och klimatramverk till 2030.

Den 22 januari så ska EU-kommissionen presentera ett första förslag till EU:s nya klimat- och energiramverk. EU:s regeringschefer kommer den 22 mars att ta ställning till vilka mål som ramverket ska omfatta. Åtta länder inklusive Tyskland och Frankrike har i december skickat ett brev till EU-kommissionen om att inkludera ett mål för förnybar energi. Sverige har än så länge varit tyst.

Nu uppmanar ett stort antal företag i Sverige den svenska regeringen att ta ställning för ett nytt förnybarhetsmål i EU och aktivt agera för tre bindande mål för utsläpp av växthusgaser, förnybar energi och energieffektivisering.

– Signalerna från Bryssel är att EU-kommissionen endast planerar att föreslå ett mål för att minska växthusgaser. Minska utsläppen är avgörande men scenarier framtagna av EU-kommissionen visar att utsläppen inte kommer att minska utan en stor andel förnybar energi. Vi saknar Sveriges röst och uppmanar regeringen att tydligt agera för tre bindande mål, säger Linda Burenius Magnusson, vd för O2 Vindel.

– EU:s tre mål för 2020 satte en tydlig riktning för energi-och klimatfrågorna och det har levererat. Exempelvis möjliggjorde det satsningar som idag innebär att vi kan leverera förnybar energi till en lägre kostnad för elkonsumenterna. Varför inte fortsätta med något som fungerar, säger Lisa Malmquist Ekstrand, Head of Public Affairs hos Vestas Northern Europe AB.

De tretton företag som skrivit under uppropet är Vestas, O2, Wallenstam, Wpd, Polarbröd, Ikea, Envac, Arise Windpower, Stena Renewable, Volkswagen, Eolus Vind, Newsec och Alstom.